Testside:

Det, du taster på denne testside, bliver ikke regnet med i Dogme kommunernes årlige udregning af økologi %.

Her kan du træne indtastning

Her kan du "lege" med dine økologital:

Du kan prøve at indtaste højere eller lavere økologiprocenter for hver af dine varegrupper. Du vil opdage, at nogle varegrupper betyder mere for din økologiprocent end andre. Et øget økologisk forbrug af mælk eller kartofler betyder f.eks. meget for din økologiprocent, ost og fedtprodukter betyder mindre.
 
Husk at printe din indtastninger ud, hvis du vil gemme dem. Computeren gemmer ikke data i testmodellen.  Green Cities